„Страдание и спасение…“ в Брюксел, благодарение на ФГУ

Проектът „Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“ на сдружение „Европейски пространства 21“, беше представен пред серия институции и заинтересовани лица в Брюксел, Белгия. Това стана възможно, благодарение на членството на сдружението в мрежата Форум Гражданско Участие (ФГУ).

05 ECAS

Делегация от членове на ФГУ, сред които и председателят на „Европейски пространства 21“ Цвета Ненова, посети Брюксел в края на месец юли, в рамките на проект „Мрежата в действие“ на ФГУ. Интензивната програма включваше информационна визита в Европейската комисия и работни срещи в Европейската Асоциация за обучение на възрастни / European Association for the Education of Adults (EAEA), както и в Европейската служба за гражданско действие / European Citizen Action Service (ECAS).

По време на срещата в EAEA проектът „Страдание и спасение…“ получи покана за представяне на сайта на организацията заради приноса в дигитализацията на наследството и местната памет. Очакваме да споделим информация за нашите дейности и продукти с повече потенциални зрители.

03 EAEA

Интервютата с представители на еврейските общности от Северна България, които вече са онлайн, предизвикаха интерес и в ECAS. Поканихме директора на ECAS г-жа Ася Кавръкова, да ни гостува в Русе през ноември 2015 по време на предстоящия медиен фестивал Българската Европа.