Проект

Темата за Холокоста е изпитание за всяко общество. В България днес се засилват езикът на омразата и ксенофобията, на популизъм и размити ценности.

Проектът „Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“ цели да допринесе за ограничаване на расизма, ксенофобията и словото на омразата чрез съхраняване на местната културна памет и въвличане на млади хора. Проектът предвижда: проучване сред еврейските общности и дигитализация, мобилна изложба в музеите на Русе, Шумен и Варна, сборник, дискусии, образователен модул и конкурс за есе. 300 ученици и 100 преподаватели от средни училища в Северна България, 100 представители на еврейските общности, музейни специалисти и посетители на музеи ще се възползват от резултатите. Проведените дейности насърчават младите хора да осмислят темата за Холокоста през призмата на толерантността и противодействието на омразата.

Партньори по проекта са регионалните музеи в Русе, Шумен и Варна. Те са домакини на мобилната изложба, дискусиите и образователния модул, съорганизират провеждането на теренното проучване.

Цветен каталог на „Страдание и спасение“ на български и английски език

Излезе от печат пълноцветен двуезичен каталог на български и английски език „Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна“, издание на сдружение „Европейски пространства 21“. Каталогът съдържа материали от едноименната мобилна изложба по проекта „Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“ на сдружение „Европейски пространства …

Прочети повече