Проектът „Страдание и спасение“ в медиите

Русе, България, 30.01.2015 Две национални и десетина регионални медии реагираха на първите публични информации за проекта „Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата вобществото“ на Сдружение „Европейски пространства“. Публикациите акцентират върху теренното проучване на еврейските общности в Северна България. Посочват и приноса на проекта към младите хора – ученици от средните училища на регионите Русе, Шумен и Варна.

29.01.2015, Арена Медиа: Паметта на еврейските общности във фокуса на нов проект на Европейски пространства

29.01.2015, Русе Инфо Нет: Започва реализацията на проекта „Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“ в Русе

29.01.2015, Русе Топновини: Изследват еврейските общности в Русе, Шумен и Варна по проект

29.01.2015, БТА: Етнолози извършват теренно проучване сред еврейските общности в три области в България

29.01.2015, TVN: Памет за еврейските общности

17.02.2015, БНР: Проект за живота на еврейските общности обединява специалисти от три български града

30.01.2015 г., Вестник Утро: Сдружение изследва живота на еврейските общности

30.01.2015 г., Вестник Бряг: Паметта за еврейските общности като гарант срещу омразата в русенски проект