Партньори

Проектът „Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“ на сдружение „Европейски пространства 21“ се осъществява в партньорство с регионалните исторически музеи в Русе, Шумен и Варна.

Регионален исторически музей Русе

Регионален исторически музей Шумен
Регионален исторически музей Варна
Партньорите съорганизират теренните етноложки проучвания по проекта. Издирват информатори, осигуряват достъп до обекти за интервюта, представят резултатите от проучването пред аудитория. Музейни педагози работят по създаването и реализирането на образователно-дискусионен модул, реализират на практика дискусии и образователно-информативна част. Музейните експерти участват в разработването на мобилна изложба, която ще представят пред публика. Музеите архивират теренните материали, съхраняват ги и ги запазват за бъдещи поколения.