Научен сборник

Настоящият сборник съдържа устни разкази на еврейските общности за самите тях и живота им в Русе, Шумен и Варна. Разказите са подредени в осем глави, които съответстват на различните антропологически категории и представят чуто или преживяно от първо лице. Хронологията в книгата е съобразена единствено с битието в житейските цикли и поради това във всяка отделна глава може да се проследи картината за свят на различните поколения хора.

Разказите са резултат от теренно проучване, проведено през пролетта на 2015 година. То отразява не само състоянието на градските общности на евреите в Русе, Шумен и Варна, но осветлява паметта за тях, описва хора и събития, отнасящи се и за онази част от българските евреи, които днес живеят в държавата Израел. Тридесет наши сънародници – 17 жени и 13 мъже, чрез своите разкази и спомени изграждат впечатляващ териториален обхват на проучването, който включва 27 български населени места и в действителност покрива картата на страната.

Кликнете върху корицата, за да видите книгата.

Страдание и спасение. Корица на сборника

Stradanie_i_Spasenie_web