Да вкусиш от еврейската култура в Шумен

Шумен, 02 декември 2015 г. Еврейски обреден хляб „маца“ и лакомства от празничната кухня на арменци, българи и турци вкусиха днес гостите при откриването на мобилната изложба „Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности от Русе, Шумен и Варна“ в залите на Историческия музей в Шумен.

Вляво: Нико Майеров, един от героите в Шумен, разказва историята на фамилния магазин „Рахо“ от началото на 20. век в София.

Вляво: Нико Майеров, един от героите в Шумен, разказва историята на фамилния магазин „Рахо“ от началото на 20. век в София.

Повече от 60 души – представители на общността, на местните власти, музейни експерти, учители и медии дойдоха за откриването на експозицията. На пресконференция преди това журналистите се вълнуваха от различните етапи в миграцията на българските еврейски общности. Най-голямата мигрантска вълна към новосъздаваната държава Израел е около 1947-48 г., поясни гл. ас. Бета Хараланова, от РИМ Шумен. Днес в града са останали не повече от трийсетина представители на общността. България губи от масовото изселване на евреите, така, както от всяка миграция на млади, талантливи и образовани хора, подчерта проф. д-р Николай Ненов, директор на РИМ Русе и автор на методологията за теренното етноложко проучване по проекта, чийто продукт е мобилната изложба. Радваме се да домакинстваме изложбата, защото тя съхранява паметта на местните общности, подчерта директорът на РИМ Шумен Даниел Руменов.

Отляво надясно: проф. д-р Николай Ненов, етнолог, директор на РИМ Русе, Цвета Ненова, сдружение „Европейски пространства 21“, гл. ас. Бета Хараланова, изследовател от РИМ Шумен, Даниел Руменов, директор на РИМ Шумен

Отляво надясно: проф. д-р Николай Ненов, етнолог, директор на РИМ Русе, Цвета Ненова, сдружение „Европейски пространства 21“, гл. ас. Бета Хараланова, изследовател от РИМ Шумен, Даниел Руменов, директор на РИМ Шумен

Изложбата на сдружение „Европейски пространства 21“ разказва за съдбата на еврейските общности в Североизточна България. Състои се от 22 постера с текстове и изображения. Включва откъси от видео-интервюта с 30 представители на еврейските общности. Аудио-илюстрации добавят звукови картини към експозицията.

Изложбата е резултат от теренно етноложко проучване в Русе, Шумен и Варна. Регионалните исторически музеи от трите града са домакини на изложбата и партнират активно в реализацията на проекта на сдружение „Европейски пространства 21“, каза председателят на сдружението Цвета Ненова.

Да вкусиш културните прилики и отлики – празнични и обредни храни на местните общности

Да вкусиш културните прилики и отлики – празнични и обредни храни на местните общности

Проектът „СТРАДАНИЕ И СПАСЕНИЕ. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“ е финансиран в рамките на  Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Целта на проекта е да допринесе за ограничаване на расизма, ксенофобията и словото на омразата чрез съхраняване на местната културна памет и въвличане на млади хора.

Докато изложбата гостува в Шумен, музейните педагози ще проведат серия образователни занятия с ученици. Те ще получат като подарък и забавна книжка с диск – продукт за образователно-дискусионен модул. До края на годината трябва да излезе от печат и сборник с устни разкази на героите от теренното проучване. Изложбата ще остане в Шумен до началото на месец януари 2016.