60 гости откриха изложбата в Русе

 

Русе, България, 15.10.2015 г.  Близо 60 гости присъстваха на откриването на мобилната изложба „Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“ в Историческия музей в Русе. Представители на еврейската общност в Русе – обект на теренното етноложко проучване, историци, етнолози, преподаватели в училища, представители на неправителствени организации, приятели на музеите, бяха сред присъстващите.

Сред гостите: многогласие от истории

Сред гостите: многогласие от истории

Изложбата показва резултатите от теренно етноложко проучване на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна. Състои се от постери с текстове и изображения, откъси от видео-интервюта, аудио илюстрации.

Посетителите оцениха експозицията като искрен и емоционален разказ от първо лице на историите на хората, попаднали в полето на изследователите. Най-ценното достойнство на експозицията е, че представя като документ личните истории на хората, които изграждат Историята с главно „И“, коментираха авторите от сдружение „Европейски пространства 21“ и партньорите им от регионалните исторически музеи в Русе, Шумен и Варна.

Етнографите Десислава Тихолова, Русе, Бета Хараланова, Шумен, Татяна Щерева, Варна, Искра Тодорова, Русе

Етнографите Десислава Тихолова, Русе, Бета Хараланова, Шумен, Татяна Щерева, Варна, Искра Тодорова, Русе

Изложбата се състои от 22 постера, които разказват с текстове и изображения за съдбата на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна, за Страданието и Спасението, но и за всекидневието, детството, младостта и съдбата на хората от този регион. Много голяма част от изображенията са фотографии от личните албуми, дарени от героите на интервютата, съхранени от изследователския екип и споделени в изложбата. Телевизори прожектират части от видеоинтервютата, станали основа на изложбата. Аудиорамки допълват звуковата картина на проостранствата.

Сред най-развълнуваните гости беше г-н Симон Виктор Епщайн – един от героите на  интервютата от проучването. Той получи свидетелство за дарение – скромен жест на благодарност за дарения от него радиоапарат БРАЛТ с интересна история, разказана в изложбата.

Г-н Симон Виктор Епщайн - дарителят

Г-н Симон Виктор Епщайн – дарителят

Сватбената снимка разказва истории с текст, визия и музика

Сватбената снимка разказва истории с текст, визия и музика

Група етнолози реализират теренното проучване: проф. д-р Николай Ненов, Десислава Тихолова и Искра Тодорова от русенския музей, Бета Хараланова от музея в Шумен и Татяна Щерева от музея във Варна.  Изложбата проследява еврейските общности по линията на модерността от началото на 20 век насам, основно достойнство е фактът, че документ на изложбата са устните истории на героите на интервютата, каза кураторът проф. д-р Николай Ненов.

Партньорите по проекта: Сдружение "Европейски пространства 21" и музеите в Русе, Шумен и Варна

Партньорите по проекта: Сдружение „Европейски пространства 21“ и музеите в Русе, Шумен и Варна

Благодарение на няколко дами: Стела Дионисиева, Мадлен Василева и Сима Юлзари, присъстващите на откриването успяха да вкусят културните различия и еднаквости на местните общности. Дамите бяха приготвили соленки и сладки по рецепти от еврейската кухня, домакините добавиха образци на арменската, българската и турската кухня, характерни за региона.

Да вкусиш културни различия и еднаквости...

Да вкусиш културни различия и еднаквости…

Изложбата е част от проекта „СТРАДАНИЕ И СПАСЕНИЕ. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“, финансиран в рамките на  Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Той се реализира от сдружение „Европейски пространства 21“ в партньорство с регионалните музеи в Русе, Шумен и Варна.