Представихме пред медии изложбата в Русе

Русе, България, 15.10.2015 г.  Мобилна изложба „Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“ беше представена на пресконференция на 15 октомври, четвъртък, от 11.00 в зала „Русе“ на Историческия музей. Изложбата показва резултатите от теренно етноложко проучване на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна. Състои се от постери с текстове и изображения, откъси от видео-интервюта, аудио илюстрации.

Официалното откриване е на 15 октомври, четвъртък, от 18:00 часа.

Журналистите от Русе са сред първите зрители на изложбата

Журналистите от Русе са сред първите зрители на изложбата

Кураторът проф. д-р Николай Ненов за един от най-любопитните експонати - радиоапарат БРАЛТ

Кураторът проф. д-р Николай Ненов за един от най-любопитните експонати – радиоапарат БРАЛТ

Авторите на теренното етноложко проучване на еврейските общности

Авторите на теренното етноложко проучване на еврейските общности

Изложбата е част от проекта „СТРАДАНИЕ И СПАСЕНИЕ. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“, финансиран в рамките на  Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Той се реализира от сдружение „Европейски пространства 21“ в партньорство с регионалните музеи в Русе, Шумен и Варна.

Изложбата проследява еврейските общности по линията на модерността от началото на 20 век насам, документ на изложбата са устните истории на героите на интервютата, каза кураторът проф. д-р Николай Ненов.

Ценен ефект на експозицията, резултат от проучването е, че споделяме с публиката историите на общностите в момент, когато толерантността и търпимостта към другите и различните са дефицит в обществото, подчерта Искра Тодорова, етнолог от екипа в Русе. Проследявайки страданието и спасението в миналото, имаме нужда от състрадание, за да спасим самите себе си, каза Десислава Тихолова, етнолог от екипа в Русе. Проектът даде възможност да се задълбочат проучванията на общностите в Варна, подчерта Татяна Щерева, етнолог от екипа във Варна.

Целта и на изложбата, и на целия проект е да допринесем за ограничаване на расизма, ксенофобията и словото на омразата чрез съхраняване на местната културна памет и въвличане на млади хора, каза ръководителят на проекта Цвета Ненова, председател на сдружение „Европейски пространства 21“.

Темата за Холокоста е изпитание за всяко общество. В България днес се засилват езикът на омразата и ксенофобията, на популизъм и размити ценности. Предвидените дейности насърчават младите хора да осмислят темата за Холокоста през призмата на толерантността и противодействието на омразата – така от сдружението мотивират фокуса на проекта.

Партньори по проекта са регионалните музеи в Русе, Шумен и Варна. Те са домакини на мобилната изложба, дискусиите и образователния модул, съорганизират провеждането на теренното проучване. 300 ученици и 100 преподаватели от средни училища в Северна България, 100 представители на еврейските общности, музейни специалисти и посетители на музеи ще се възползват от резултатите.

Сдружение „Европейски пространства 21“ е базирано в Русе. Работи от 1999 г. Фокусира се върху дейности, свързани с хора, общество, медии и арт. Реализира проекти за съхраняване и популяризиране на местната памет. Сдружението е регистрирано да извършва дейност в обществена полза.

Общият бюджет на проекта е 32 362,38 евро. От тях собствен принос на сдружението е 3 400,00 евро. Продължителността на проекта е 14 месеца, с очакван финал през месец февруари 2016 г.