Представихме проекта „Страдание и спасение“ пред медии и младежи

Русе, България, 29.01.2015 г. Сдружение „Европейски пространства 21“ представи проекта „СТРАДАНИЕ И СПАСЕНИЕ. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Целта на проекта е да допринесе за ограничаване на расизма, ксенофобията и словото на омразата чрез съхраняване на местната културна памет и въвличане на млади хора, каза ръководителят на проекта Цвета Ненова, председател на сдружение „Европейски пространства 21“.

Цвета Ненова, Димитър Липовански, Десислава Тихолова от екипа на проекта

Цвета Ненова, Димитър Липовански, Десислава Тихолова от екипа на проекта

Темата за Холокоста е изпитание за всяко общество. В България днес се засилват езикът на омразата и ксенофобията, на популизъм и размити ценности. Предвидените дейности насърчават младите хора да осмислят темата за Холокоста през призмата на толерантността и противодействието на омразата – така от сдружението мотивират фокуса на проекта.

По проекта се извършва теренно проучване сред еврейските общности. Автор на методологията е доц. д-р Николай Ненов – един от признатите български етнолози, който открива и утвърждава Българския градски модел. Този проект е част от дългогодишната програма на русенския музей да изследва местните общности и да допринася за съграждането на голямата История от личните човешки истории, каза русенският етнолог Десислава Тихолова, която е част от екипа, заедно с нейни колеги от музеите в Шумен и Варна. Проучването се провежда и от аудиовизуални експерти, сред които е г-н Димитър Липовански, режисьор и оператор на филми за наследството и продукти за музейни експозиции.

Във фокуса на проучването е животът на еврейските общности в България през ХХ век. Материалите от проучването се дигитализират и стават основа за създаването на мобилна изложба в музеите на Русе, Шумен и Варна, сборник, дискусии, образователен модул и конкурс за есе.

Пред русенските медии...

Пред русенските медии…

300 ученици и 100 преподаватели от средни училища в Северна България, 100 представители на еврейските общности, музейни специалисти и посетители на музеи ще се възползват от резултатите.

Партньори по проекта са регионалните музеи в Русе, Шумен и Варна. Те са домакини на мобилната изложба, дискусиите и образователния модул, съорганизират провеждането на теренното проучване.

Сдружение „Европейски пространства 21“ е базирано в Русе. Работи от 1999 г. Фокусира се върху дейности, свързани с хора, общество, медии и арт. Реализира проекти за съхраняване и популяризиране на местната памет. Сдружението е регистрирано да извършва дейност в обществена полза.

Общият бюджет на проекта е 32 362,38 евро. От тях собствен принос на сдружението е 3 400,00 евро. Продължителността на проекта е 14 месеца, с очакван финал през месец февруари 2016 г.