За нас

Сдружение „Европейски пространства 21“ е създадено през 1999 г. През 2003 се регистрира в обществена полза. Развиваме дейности в полето на хора, общество, медии, арт. Основната ни цел е да развиваме свободния обмен на информация, идеи, знание и опит чрез съвременните информационни технологии; да насърчаваме гражданите да участват активно във вземането на информирани решения; да използваме публичното пространство за позитивен диалог, водещ към утвърждаването на България в Европейския съюз; да мотивираме млади хора да се занимават с изкуства и култура.

Специален профил в работата ни са срещи и занимания с млади хора . Работим за защита, съхраняване и популяризиране на културното наследство, използвайки съвременни средства за дигитализация. Убедени сме, че дигитализацията на културното наследство е необходима стъпка за съхраняване и споделяне на мултикултурните ценности на 21 век, в хармония със световните тенденции за споделяне на знание и култура без граници. Работим с разбирането за това колко е важно да се съхраняват културните пейзажи в синхрон с устойчивото развитие, за съхраняване на местните идентичности в европейски контекст и за използването на културата като ресурс за местно развитие. Работим в дългосрочно партньорство с Регионален исторически музей – Русе, създаваме и реализираме общи проекти в контекста на култура, наследство и туризъм.

Имаме опит в създаване на проекти, изпълнение и управление, отчитане и устойчивост. Работим в условия на прозрачност и отчетност пред обществото и донорите. Способни сме да мобилизираме ресурси от публичния сектор, от чуждестранни организации и институции, частни донори и културни оператори.